Mikrokrediti P7 2024

Na razpis Slovenskega podjetniškega sklada se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (do 50 zaposlenih). Podjetje lahko zaprosi za posojilo med 5.000 in 25.000 EUR z ročnostjo od 2 do 5 let in moratorijem od 1 do 6 mesecev. Poleg zelo ugodne obrestne mere (37,5% od 6M EURIBOR + 0,8% pribitek, kar trenutno predstavlja nekaj več kot 2% obrestno mero) je prednost pri razpisu tudi enostavno zavarovanje (zgolj menice podjetja). Pri razpisu tudi ni stroškov odobritve in vodenja posojila, ki po navadi pri banki znašajo med 0,3% in 1% od višine posojila. Upravičeni stroški so nakup nove opreme in ti. obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitev in izdatki za plače). Gre za neposredna sredstva Sklada (ni potrebnega dogovora z banko), za zavarovanje kredita pa je potrebno zagotoviti le osem menic podjetja. Razpisanih je 10 mio EUR sredstev, prvi rok za prijavo na razpis pa je 08.03.2024.

Comments are closed.