P1 plus 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Kupujete novo tehnološko opremo ali gradite (kupujete) nove poslovne prostore, pa potrebujete ugodna finančna sredstva?

 

S prijavo na razpis Podjetniškega sklada (P1 plus 2022) lahko dobite do 100% posojila z zelo ugodno obrestno mero (od 6M EURIBOR + 0,35% do 0,85%), ob tem pa zaradi garancije Sklada zastavite samo predmet investicije (npr. stroj ali objekt, ki ga kupujete).

 

Upravičenec lahko zaprosi za posojilo v maksimalni višini 1,25 mio EUR v primeru realizacije investicije, oziroma za posojilo v višini do 200.000 EUR zgolj za obratna sredstva (100.000 EUR, če gre za mikro ali malo podjetje). Poleg zelo ugodne obrestne mere (od 6M EURIBOR + 0,35% do 6M EURIBOR + 0,85%, odvisno od dejavnosti in starosti podjetja) upravičenec koristi tudi garancijo Sklada za lažje zavarovanje posojila (60% oz. 80% garancija, odvisno od namena prijave in starosti podjetja). Upravičeni stroški projekta so nakup nove tehnološke opreme, stroški gradnje in nakupa objekta ter financiranje obratnih sredstev (tekočega poslovanja). Posojilo se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.01.2022 do 31.12.2023. Preostali roki za prijavo na razpis so še 01.09., 15.09., 01.10. in 15.10.2022.

Comments are closed.