Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 (P4L)

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%). Predmet javnega razpisa so proizvodi iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi, ipd.. Na razpis lahko kandidirajo mala in srednje velika podjetja (mikro podjetja niso upravičena do sofinanciranja), ki so bila ustanovljena pred 01.01.2018 in poslujejo v Vzhodni kohezijski regiji.

Višina nepovratnih sredstev, na katero kandidira podjetje, mora znašati vsaj 250.000 EUR ter največ 2,5 mio EUR (višina upravičenih stroškov mora znašati več kot 555.555,56 EUR za mala podjetja in več kot 714.285,71 EUR za srednje velika podjetja), operacija pa mora biti zaključena najkasneje do 31.10.2020. Stopnja sofinanciranja znaša do 45% za mala podjetja in do 35% za srednja podjetja. Upravičeni so stroški nakupa nove strojne opreme in nove programske opreme ter stroški plač za novo zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji za polni delovni čas. Roki za prijavo na razpis so 29.08.2019, 23.10.2019, 15.01.2020 in 06.04.2020.

Comments are closed.