Recent Posts by Damjan Malnarič

P1 plus 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Kupujete novo tehnološko opremo ali gradite (kupujete) nove poslovne prostore, pa potrebujete ugodna finančna sredstva?   S prijavo na razpis Podjetniškega sklada (P1 plus 2022) lahko dobite do 100% posojila z zelo ugodno obrestno mero (od 6M EURIBOR + 0,35% do 0,85%), ob tem pa zaradi garancije Sklada zastavite samo predmet investicije (npr. stroj ali…
Preberi več

Razpisi SID banke

Neposredno financiranje podjetij: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o., d.d. ali s.p.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena na podlagi delovni ur. Upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ter stroški blaga, materiala, storitev in plač (obratna sredstva). Najnižji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje,…
Preberi več

Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Upravičenci do sredstev so gospodarske družbe in s.p.-ji (mala in srednje velika podjetja) s področja turizma. Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se…
Preberi več

Recent Comments by Damjan Malnarič

No comments by Damjan Malnarič yet.