Mikrokrediti P7 2024

Na razpis Slovenskega podjetniškega sklada se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (do 50 zaposlenih). Podjetje lahko zaprosi za posojilo med 5.000 in 25.000 EUR z ročnostjo od 2 do 5 let in moratorijem od 1 do 6 mesecev. Poleg zelo ugodne obrestne mere (37,5% od 6M EURIBOR + 0,8% pribitek, kar trenutno predstavlja nekaj…
Preberi več

Razpisi SID banke

Neposredno financiranje podjetij: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o., d.d. ali s.p.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena na podlagi delovni ur. Upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ter stroški blaga, materiala, storitev in plač (obratna sredstva). Najnižji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje,…
Preberi več

Najava razpisov ministrstva za gospodarstvo za leto 2024

Predvidoma v prvi polovici marca 2024 naj bi Podjetniški sklad objavil nov razpis ugodnih posojil z garancijo Sklada (ti. Produkt P1 plus 2024). Pri lanskem razpisu je lahko upravičenec zaprosil za posojilo v maksimalni višini 1,25 mio EUR v primeru realizacije investicije, oziroma za posojilo v višini do 200.000 EUR zgolj za obratna sredstva (100.000…
Preberi več