NEPOVRATNA SREDSTVA za NASTANITVENE OBRATE ter RESTAVRACIJE in GOSTILNE

Na javni razpis za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma in gostinstva za povečanje snovne in energetske učinkovitosti se lahko prijavijo podjetja iz celotne Vzhodne kohezijske regije, medtem ko so iz Zahodne Slovenije upravičene investicije zgolj v občinah Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid,…
Preberi več

MIKROKREDITI na problemskih območjih

P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih: Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 6 mesecev sedež podjetja na problemskem območju. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, največ pa lahko vlagatelj zaprosi za 25.000 EUR ugodnega posojila. Ker lahko upravičenec po tem razpisu pridobi dva kredita,…
Preberi več

NAJAVA RAZPISOV

V začetku leta 2020 naj bi bil ponovno objavljen produkt P7 – Mikrokrediti. Na razpis bodo lahko kandidirala mikro in mala podjetja (do 50 zaposlenih), ki poslujejo vsaj 6 mesecev in imajo najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas na dan oddaje vloge. Najnižji znesek kredita bo najbrž znašal 5.000 EUR, največ pa bo lahko vlagatelj…
Preberi več

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 (P4L)

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%). Predmet javnega razpisa so proizvodi iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske…
Preberi več

Razpisi SID banke

Financiranje naložb v gospodarstvu: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o. ali d.d.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena. Upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, pri čemer so še posebej zaželeni razvojni projekti. Najvišji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje, znaša 10 mio EUR,…
Preberi več