NEPOVRATNA SREDSTVA za NASTANITVENE OBRATE ter RESTAVRACIJE in GOSTILNE

Na javni razpis za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma in gostinstva za povečanje snovne in energetske učinkovitosti se lahko prijavijo podjetja iz celotne Vzhodne kohezijske regije, medtem ko so iz Zahodne Slovenije upravičene investicije zgolj v občinah Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid,…
Preberi več

Razpisi SID banke

Neposredno financiranje podjetij: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o., d.d. ali s.p.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena na podlagi delovni ur. Upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ter stroški blaga, materiala, storitev in plač (obratna sredstva). Najnižji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje,…
Preberi več