P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Kupujete novo tehnološko opremo ali gradite (kupujete) nove poslovne prostore oziroma potrebujete ugodna finančna sredstva za premagovanje posledic koronavirusa?   S prijavo na razpis Podjetniškega sklada (P1 plus 2020) lahko dobite do 100% posojila z zelo ugodno obrestno mero (od 6M EURIBOR + 0,50% do 1,00%), ob tem pa zaradi garancije Sklada zastavite samo predmet…
Preberi več

MIKROKREDITI na problemskih območjih

P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih: Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 6 mesecev sedež podjetja na problemskem območju. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, največ pa lahko vlagatelj zaprosi za 25.000 EUR ugodnega posojila. Ker lahko upravičenec po tem razpisu pridobi dva kredita,…
Preberi več

NEPOVRATNA SREDSTVA za NASTANITVENE OBRATE ter RESTAVRACIJE in GOSTILNE

Na javni razpis za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma in gostinstva za povečanje snovne in energetske učinkovitosti se lahko prijavijo podjetja iz celotne Vzhodne kohezijske regije, medtem ko so iz Zahodne Slovenije upravičene investicije zgolj v občinah Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid,…
Preberi več

NAJAVA RAZPISOV

Razpis Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki naj bi bil objavljen v juniju 2020, bo omogočal kombinacijo nepovratnih sredstev in ugodnega posojila z garancijo za lažje zavarovanje posojila. Na razpis se bodo lahko prijavile pravne osebe (d.o.o., d.n.o.), samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki bodo po velikosti mikro ali…
Preberi več

Razpisi SID banke

Neposredno financiranje podjetij: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o., d.d. ali s.p.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena na podlagi delovni ur. Upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ter stroški blaga, materiala, storitev in plač (obratna sredstva). Najnižji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje,…
Preberi več