P1 plus 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Kupujete novo tehnološko opremo ali gradite (kupujete) nove poslovne prostore, pa potrebujete ugodna finančna sredstva?   S prijavo na razpis Podjetniškega sklada (P1 plus 2022) lahko dobite do 100% posojila z zelo ugodno obrestno mero (od 6M EURIBOR + 0,35% do 0,85%), ob tem pa zaradi garancije Sklada zastavite samo predmet investicije (npr. stroj ali…
Preberi več

Razpisi SID banke

Neposredno financiranje podjetij: Na razpis lahko kandidirajo podjetja ne glede na velikost (d.o.o., d.d. ali s.p.), ki poslujejo vsaj 2 polni leti in imajo vsaj 2 zaposlena na podlagi delovni ur. Upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ter stroški blaga, materiala, storitev in plač (obratna sredstva). Najnižji znesek kredita, ki ga lahko dobi podjetje,…
Preberi več