Reference – Žagarski obrati

ŽAGA DEU (Ivan Deu, direktor podjetja DEU d.o.o.) ŽAGA DOLENC d.o.o. (Marko Dolenc, direktor podjetja) ŽAGA TURK d.o.o. (Franc Turk, prokurist podjetja) JERNEJLES d.o.o. (Katja Kavčič Bogataj, direktor podjetja) PROLES d.o.o. Novo mesto (Stane Turk, direktor podjetja) B o P d.o.o. (Boštjan Pekolj, direktor podjetja) Žaga in prevozi Milan Berlogar s.p. LESTRANS d.o.o. (Matjaž Antončič,…
Preberi več

Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Upravičenci do sredstev so gospodarske družbe in s.p.-ji (mala in srednje velika podjetja) s področja turizma. Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se…
Preberi več