Reference – Žagarski obrati

ŽAGA DEU (Ivan Deu, direktor podjetja DEU d.o.o.)

ŽAGA DOLENC d.o.o. (Marko Dolenc, direktor podjetja)

Profiliranje lesa Franc Turk s.p.

JERNEJLES d.o.o. (Katja Kavčič Bogataj, direktor podjetja)

PROLES d.o.o. Novo mesto (Stane Turk, direktor podjetja)

B o P d.o.o. (Boštjan Pekolj, direktor podjetja)

Žaga in prevozi Milan Berlogar s.p.

LESTRANS d.o.o. (Matjaž Antončič, direktor podjetja)

BELES d.o.o. (Matic Žagar, direktor podjetja)

TILA LE d.o.o. (Gal Zabukovec, direktor podjetja)

nazaj

Comments are closed.