Pomoč pri prijavi na razpise

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo smo pridobili velike možnosti sodelovanja pri različnih programih EU, ki razpisujejo tako nepovratna kot ugodna povratna sredstva za izvedbo najrazličnejših projektov. Problem interesentov je v množici razpisov najti najprimernejši razpis zase, saj so le-ti razpršeni po posameznih vladnih agencijah, službah, skladih in ministrstvih.

V podjetju Računovodstvo in podjetniško svetovanje PANN d.o.o. se že vrsto let ukvarjamo s pridobivanjem nepovratnih in ugodnih povratnih (posojila s subvencionirano obrestno mero) evropskih sredstev, pri čemer smo bili v dosedanjem poteku poslovanja zelo uspešni. V podjetju imamo znanje, izkušnje in reference, na podlagi katerih lahko jamčimo za visoko uspešnost pri pridobivanju finančnih sredstev za vaše investicije. Naše usluge smo nudili že več kot 200-im podjetjem in samostojnim podjetnikom iz celotne Slovenije, specializirali pa smo se predvsem v svetovanje mikro in malim podjetjem, ki izvajajo kakršnokoli investicijo (npr. nakup nove tehnološke opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov, adaptacije prostorov, financiranje obratnih sredstev, ...).

Podjetja, ki kandidirajo na nepovratna oz. ugodna povratna sredstva, imajo velikokrat dobre podjetniške ideje, ki bi jim s pridobitvijo ugodnih finančnih sredstev lažje omogočile dolgoročno rast in razvoj, vendar pogosto nimajo dovolj časa, da bi se posvečala podrobnostim, ki jih posamezni razpisi zahtevajo od njih. A ravno majhne podrobnosti so lahko bistvenega pomena za pridobitev teh sredstev.

V podjetju PANN d.o.o. nudimo našim naročnikom:

  • svetovanje pri realizaciji investicije in iskanje najbolj ustreznih finančnih sredstev za predvideno investicijo,
  • izdelavo investicijskega programa ali poslovnega načrta po ustrezni metodologiji,
  • pripravo, ureditev in pošiljanje celotne dokumentacije za prijavo na razpis,
  • svetovanje do konca realizacije investicije in priprava zahtevka za pridobitev sredstev.

V primeru, da niste prepričani, ali je vaša investicija primerna za pridobitev ugodnih finančnih sredstev, vam brezplačno svetujemo in skupaj z vami preverimo, kakšne so vaše možnosti uspeha pri posameznem razpisu. Dobra prijava na javni razpis je pravočasna, popolna in vsebinsko ustrezna vloga, ki jasno in neposredno odgovarja na zahteve javnega razpisa in je hkrati usklajena z merili za izbor.

Ponujamo vam tudi možnost, da storitev svetovanja in priprave vloge na razpis plačate samo v primeru pridobljenih sredstev (uspešno kandidiranje na razpisu). V kolikor na razpisu slučajno ne bi bili uspešni, izdelamo prijavo brezplačno.

Če želite tudi vi okusiti kos evropske pogače, nas pokličite na 040 504 249.

Skupaj nam bo uspelo!

Naša vizija je postati zaupanja vredno podjetje na širšem slovenskem trgu, ki svojim naročnikom zagotavlja kvalitetno opravljene storitve (uspešne prijave na razpise) po konkurenčnih cenah in upošteva dogovorjene roke izvedbe. Ker je naročnik pri nas vedno na prvem mestu, je temeljno poslanstvo, ki ga zasledujemo v podjetju, ustrezna pomoč pri doseganju vaših zastavljenih ciljev.

Comments are closed.