Dami storitve d.o.o.

Za gradnjo novega poslovnega objekta smo iskali možnosti ugodnega financiranja in se odločili za podjetje PANN d.o.o.. Na prvem sestanku je bilo jasno, da g. Malnarič zadevo obvlada strokovno. Zaradi njegove ažurnosti in jasne razlage ter seznanitve z možnostmi, ki jih država nudi podjetjem, smo se odločili za kandidiranje na razpis preko SPS-ja. In uspeli v izjemnem roku. G.Damjan, vam še enkrat lepa hvala.
(Damjan Smodiš, direktor podjetja Dami storitve d.o.o.)

Dami storitve

Comments are closed.